Staff yn yr Ysgol Reolaeth

Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn un o ddarparwyr gorau’r DU ar gyfer addysg Rheolaeth a Chyfrifeg a Chyllid.

Mae’r Ysgol yn hyfforddi rhai o raddedigion mwyaf llwyddiannus y wlad ac mae’n gartref i gymuned o staff bywiog â meddylfryd blaengar sy’n darparu addysgu ac ymchwil rhagorol. 

Ceir rhagor o wybodaeth am y staff arbenigol yn ein hadrannau gan ddefnyddio’r dolenni isod.