A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
A head shot of Dr Gerard Oram

Dr Gerard Oram

Tiwtor mewn Rhyfel a Chymdeithas, History

Cyfeiriad ebost

002
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Gerard Oram yn hanesydd modern ac yn Gyfarwyddwr rhaglenni Rhyfel a Chymdeithas ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n arbenigo yn effaith rhyfel ar gymdeithas a diwylliant.

Llyfrau

Death Sentences passed by military courts of the British army 1914 -  24 (Francis Boutle, Llundain, 1998).
Worthless Men: race, eugenics and the death penalty in the British army during the First World War (Francis Boutle, Llundain, 1998).
Military Executions during World War 1 (Palgrave, Basingstoke, 2003).
Conflict and Legality: Policing Mid-Twentieth Century Europe (fel golygydd) (Francis Boutle, Llundain, 2003).

Erthyglau mewn Cyfnodolion a Adolygir

 ‘“The administration of discipline by the English is very rigid”: British Military Law and the Death Penalty (1868 – 1918)’ yn Crime, Histoire et Sociétés/Crime, History and Societies, Cyfrol 5, Rhif 1, 2001, tt. 93-110.
Pious Perjury: Morale and Discipline in the British Force in Italy 1917-18’ yn War in History, Cyfrol 9, Rhif 4, 2002, tt. 412-430.

Am gyfraniad at gasgliadau wedi'u golygu, gweler isod

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys y berthynas rhwng gwrthdaro a strwythurau cyfreithiol ac yn aml mae ei ymagwedd yn cyfuno ymchwil hanesyddol â throseddeg. Mae wedi gweithredu fel ymgynghorydd i'r BBC ar gyfer y prosiect World War One at Home.