Golwg o Gampws Singleton a’r bae gyferbyn o’r awyr
Llun proffil o Dr Gulzat Botoeva

Dr Gulzat Botoeva

Senior Lecturer in Criminology, Criminology, Sociology and Social Policy
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Gulzat Botoeva yn Uwch-ddarlithydd Troseddeg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi'n archwilio gweithgareddau economaidd anghyfreithlon o fasnachu cyffuriau yng Nghanolbarth Asia i fwyngloddio aur yn anghyfreithlon a chynaeafu hashish ar raddfa fach yn Kyrgyzstan. Mae diddordeb gan Dr Botoeva mewn astudio economïau anghyfreithlon ac anffurfiol (cynhyrchu cyffuriau, mwyngloddio aur anghyfreithlon, ac arian anghyfreithlon) mewn cyd-destun ôl-sofietaidd, yn bennaf drwy ddulliau ymchwil meintiol ac ethnograffeg troseddu. Mae wedi cyhoeddi ei gwaith yn Theoretical Criminology, The International Journal of Drug Policy, a Central Asian Survey.

Meysydd Arbenigedd

  • Economïau anghyfreithlon
  • Cynhyrchu cyffuriau anghyfreithlon ar raddfa fach
  • Mwyngloddio aur (anghyfreithlon) crefftwrol ar raddfa fach
  • Ethnograffeg troseddu a gwyredd
  • Masnachu cyffuriau yng Nghanolbarth Asia

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

 

Economïau anghyfreithlon

Dulliau Ymchwil Ansoddol

Moeseg Ymchwil Cymdeithasol

Economi wleidyddol troseddu yn y De Byd-eang

 

Ymchwil