Professor David Gethin

Yr Athro David Gethin

Athro, Mechanical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295535

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - A129
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cyfraniad ymchwil yn y meysydd gwyddonol sy'n cefnogi gweithgynhyrchu ffurf net a thechnoleg argraffu a chaenu.

Gweithgynhyrchu ffurf net

Wedi cyfrannu’n sylweddol at ddatblygu a chymhwyso technegau rhifiadol ac arbrofol mewn amrywiolion proses fwrw. Gan weithio'n agos gyda diwydiant, mae hyn wedi arwain at astudiaethau arbrofol wedi'u dogfennu y gellir eu defnyddio i feincnodi efelychiadau.

Mae gwaith diweddar hefyd wedi arwain am y tro cyntaf at system integredig i efelychu amrywiolyn uniongyrchol y broses fwrw gwasgu ynghyd ag archwilio technegau optimeiddio y gellir eu defnyddio i ddiffinio rheoli prosesau.

Ffurfio powdr

Un o'r cyntaf i ddatblygu a chymhwyso cynlluniau rhifiadol i efelychu'r broses gywasgu gan ddefnyddio dull continwwm ac i gefnogi hyn drwy archwilio dulliau o nodweddiadu ymateb mecanyddol powdr ynghyd â chasglu data gwasgu i'w ddilysu.

Wedi gwneud ymchwil i ddatblygu a chymhwyso'r dull elfen arwahanol a chyfyngedig cyfunol o ffurfio powdr, gyda phwyslais ar dabledu. Mae’n unigryw o ran ei fod yn defnyddio cynllun arwahanol i gipio symudiad gronynnau gros a dadansoddiad elfen gyfyngedig i ddadffurfio gronynnau cyfrifiannol, gan gynnwys y gallu i ddefnyddio gwahanol fodelau deunyddiau ar gyfer pob gronyn.

Mae gwaith ym maes ymchwil argraffu a chaenu yn cael ei wneud yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru

Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae'r Ganolfan hon wedi gwneud gwaith gwyddonol sylfaenol ar brosesau argraffu graffeg cyflym, ar raddfa fawr.
Mae hyn wedi datgelu'r ddealltwriaeth sylfaenol sydd ei hangen i ddatblygu'r prosesau hyn yn wyddonol (yn hanesyddol roedd y datblygiadau hyn yn seiliedig ar wybodaeth am grefftau). Wedi defnyddio gwybodaeth am hydrodynameg ffilm denau i ddatblygu dulliau efelychu ac arbrofion i sefydlu dealltwriaeth sylfaenol o'r broses. Mae'r gwaith hwn bellach yn cael ei ddatblygu gyda'r defnydd presennol ym maes electroneg polymer a gyda phwyslais yn y dyfodol ar fiopolymerau a dyfeisiau biosynhwyro.