ILS2
Dr Daniel Obaid

Dr Daniel Obaid

Athro Cyswllt Clinigol – Cardiolegydd Ymgynghorol, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 9687

Cyfeiriad ebost

510
Pumed Llawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cymhwysodd Dr Daniel R Obaid mewn meddygaeth o Brifysgol Caergrawnt yn 2001 a chwblhaodd hyfforddiant arbenigol mewn cardioleg yn Neoniaeth Cymru. Roedd yn Gymrawd Ymchwil Hyfforddiant Clinigol British Heart Foundation  yn Ysbyty Brenhinol Papworth a Phrifysgol Caergrawnt (2009-2012) lle cwblhaodd PhD gan ddefnyddio delweddu ymledol ac anfewnwthiol i nodi plac atherosglerotig bregus, gwaith a arweiniodd at ddyfarnu Gwobr yr Ymchwilydd Ifanc yng Nghymdeithas Cardiofasgwlaidd CT, UDA.

Ar hyn o bryd mae'n academydd clinigol sy'n gweithio fel cardiolegydd ymyrraeth ymgynghorol anrhydeddus yng Nghanolfan Cardiaidd Ranbarthol Treforys ac yn athro cyswllt clinigol wedi'i leoli yn y cyfleuster delweddu clinigol yn yr ILS 2.

Meysydd Arbenigedd

  • Cardioleg Ymyriadol
  • Tomograffeg Gyfrifedig y Galon
  • Delweddu Mewnfasgwlaidd
  • Delweddu Plac Atherosglerotig
  • Ffactorau Dynol a Diogelwch Cleifion