Prifysgol Abertawe, Campws y Bae
Mr David Bolton

Mr David Bolton

Athro Cyswllt, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
315
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

David yw Cyfarwyddwr Rhaglen Rheoli Busnes Israddedig yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe gan ddarlithio mewn Entrepreneuriaeth a Rheoli Prosiectau. Ar ôl gweithio mewn diwydiant am 20 mlynedd yn arbenigo mewn Gwerthiannau, Marchnata a Datblygu Busnes ac mewn cymorth economaidd a busnes i Lywodraeth Cymru, dychwelodd i'r byd academaidd yn 2013.

Ers ymuno â Phrifysgol Abertawe ym 2013 mae wedi bod ynghlwm wrth nifer o fentrau, yn fwyaf nodedig datblygu modiwlau traws-gampws, gan ganolbwyntio ar isg entrepreneuraidd ac arweinyddiaeth, yn yr Ysgol Reolaeth.

Mae David wedi canolbwyntio ar gyfrannu a chynorthwyo'r broses o ddatblygu modiwlau arloesi a menter a chyfeiriad strategol yn ogystal â datblygu modiwlau sgiliau proffesiynol ar raglenni israddedig ac ôl-raddedig, yn genedlaethol yn y DU ac o safbwynt rhyngwladol sy'n arbenigo yn y sector addysg Tsieineaidd.

Mae David yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch, y Sefydliad Rheolaeth Siartredig a'r Rhaglen Addysgwyr Menter Rhyngwladol.

Ar hyn o bryd, mae'n Is-gadeirydd Rhanbarthol Cymru ar y Sefydliad Rheolaeth Siartredig ac yn un o Brif Gyfarwyddwyr Bwrdd Menter Addysgwyr y DU. Mae hefyd yn arholwr a dilysydd allanol ym Mhrifysgol South Bank Llundain, Prifysgol Coventry a'r Brifysgol Amaethyddol Frenhinol.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli busnes
  • Cychwyn a datblygu busnes
  • Addysg entrepreneuriaeth
  • Gwerthu a marchnata
  • Rheoli prosiectau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

• Israddedig
• Ôl-raddedig
• Addysg broffesiynol/weithredol
• Addysg fenter – Bagloriaeth Cymru
• Addysg fenter – AB/AU
• Rheoli prosiect
• Ymgysylltu â busnes

Ymchwil