ILS1 Internal Atrium
Professor David Skibinski

Yr Athro David Skibinski

Athro Emeritws (Meddygaeth), Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295390

Trosolwg

Mae’r Athro David Skibinski yn Athro Emeritws. Mae wedi cyhoeddi ar amrywiaeth eang o bynciau yn y maes geneteg a bioleg esblygiadol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar broblemau sy’n gysylltiedig â phroteomeg a genomeg, esblygiad plancton a’r newid yn yr hinsawdd, geneteg poblogaethau moleciwlaidd infertebratau morol, ac astrobioleg. Mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn cymhwyso technegau ystadegol a modelu cyfrifiadurol ym maes geneteg ac esblygiad. Nod ei waith ymchwil yw cynyddu dealltwriaeth o’r ffordd y mae poblogaethau anifeiliaid yn cynnwys pobl yn addasu i newidiadau amgylcheddol ac yn ymdopi â’r bygythiad o ddifodiant.
Mae ei gyhoeddiad ar gael yn llawn yn https://dofski.info/

Meysydd Arbenigedd

  • Geneteg ac Esblygiad
  • Geneteg Poblogaethau Moleciwlaidd
  • Ystadegau a Modelu Biolegol
  • Genomeg a Biowybodeg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Achosion amrywiaeth genynnol mewn poblogaethau naturiol

Proteomau a thranscriptomegau gyda phwyslais ar ddulliau dadansoddi data

Achosion a chanlyniadau etifeddu DNA mitrocondriaidd ar ochr y tad

Modelu genetig esblygiadol poblogaethau plancton

Modelu a chymwysiadau cymharu proteinau mewn bioleg a meddygaeth esblygiadol