Professor Darren Oatley-Radcliffe

Yr Athro Darren Oatley-Radcliffe

Athro, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606668

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
208
Ail lawr
Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n beiriannydd cemegol a biobrosesu ac rwy'n Athro Cyswllt yng nghanolfan ymchwil ESRI ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae gen i flynyddoedd lawer o brofiad mewn diwydiant yn gweithio ym maes Olew a Nwy a Chynhyrchion Fferyllol. O ganlyniad, rwy'n brofiadol iawn wrth ddylunio, datblygu a thyfu offer prosesau o raddfa labordy i raddfa ffatrïoedd. 

Meysydd Arbenigedd

  • Peirianneg cemegol a bio-brosesau
  • Dylunio adweithyddion
  • Prosesau gwahanu
  • Technolegau algaidd
  • Prosesau pilenni
  • Rheoli llygredd ac adferiad
  • Economi gylchol a chynaliadwyedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n gymrawd etholedig o'r Academi Addysg Uwch (HEA) ac yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau addysgu. Rwy'n mwynhau cyflawni ym maes dylunio yn arbennig ac ar hyn o bryd rwy'n gyfrifol am elfen Dylunio Adweithyddion y rhaglen peirianneg gemegol. Rydw i hefyd yn frwd iawn dros ddarpariaeth digidol ac yn arwain cyfranogiad Prifysgol Abertawe mewn rhaglen hyfforddi ôl-raddedig ar-lein ym maes bio-arloesi, gweler https://bioinnovationwales.org.uk 

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau