Bay Campus
Dr Laurie Hughes

Dr Laurie Hughes

Uwch-ddarlithydd, Business

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
322
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Laurie yn ddarlithydd yn y grŵp Gweithrediadau Strategol ac yn aelod o’r Ganolfan Ymchwil Marchnadoedd Newydd (EMaRC) a’r Labordy Arloesi (I-Lab) yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe.

Mae ganddo 15+ mlynedd o brofiad rheoli mewn amrywiaeth o rolau, gan weithio mewn diwydiant ar nifer o brosiectau ym maes cyllid, gweithgynhyrchu, gweithrediadau a thrawsnewid busnes o fewn sefydliadau cyhoeddus, preifat ac amddiffyn, cyn cwblhau ei PhD.

Cwblhaodd Laurie ei PhD mewn Systemau Gwybodaeth yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ganddo hefyd MSc mewn Cyfrifiadureg a BEng mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol. Mae wedi dysgu amrywiaeth o bynciau sy’n canolbwyntio ar dechnoleg ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig hyd at MBA.

Mae Laurie wedi cyhoeddi ystod o gyhoeddiadau ymchwil o fewn cyfnodolion academaidd blaenllaw mewn pynciau fel: Deallusrwydd Artiffisial, Diwydiant 4.0, methiant prosiect systemau gwybodaeth, Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi a Marchnata Digidol, sydd wedi’u dyfynnu’n eang mewn llenyddiaeth academaidd. Mae’n adolygydd i’r: International Journal of Information Management; Annals of Operations Research, Government International Quarterly a’r Government Information Quarterly.

Meysydd Arbenigedd

  • Busnes Digidol/Masnach Electronig
  • Llywodraeth Ddigidol/Electronig
  • Rheoli Prosiect
  • Rheoli Newid
  • Dadansoddeg Data
  • Dulliau Talu Digidol/Symudol
  • Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Drwy gyfuno ei brofiad helaeth yn y diwydiant ac arbenigedd ymchwil academaidd blaenllaw, mae Laurie wedi dangos ymarfer addysgu “gwerth ychwanegol” gwirioneddol ar gyfer y myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar ei fodiwlau gradd. Mae’r pynciau mae’n eu haddysgu yn cynnwys: Dadansoddeg Fusnes, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Busnes Digidol, Systemau Gwybodaeth a Rheoli Prosiectau. Mae ganddo ardystiadau/cymwysterau cydnabyddedig i ymarferwyr megis: Prosci® Rheoli Newid ac Ymarferydd PRINCE2®.

Ymchwil Cydweithrediadau