Ms Deborah Rowberry

Arbenigwr Addysg Efelychu, Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

116
Llawr Cyntaf
Adeilad Haldane
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Deborah Rowberry yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe, yn yr Adran Nyrsio.  Mae ganddi brofiad clinigol helaeth ym maes gofal llym cyn symud i fyd addysg.  Mae Deborah yn Gymrawd gyda’r Academi Addysgu Uwch ac wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol.  Mae ganddi brofiad hefyd fel Addysgwraig Sgiliau Clinigol ar gyfer Myfyrwyr Meddygaeth israddedig ac ôl-raddedig.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg yn Seiliedig ar Efelychu.
  • Partneriaeth a chyfranogiad myfyrwyr.
  • Ymddygiad a rheolaeth yn yr ystafell ddosbarth.
  • Anatomi a Ffisioleg.
  • Dysgu Rhyngbroffesiynol.
  • Meithrin lles myfyrwyr AU.
  • Proffesiynoldeb mewn Nyrsio.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae diddordebau dysgu Deborah yn cynnwys Addysg yn Seiliedig ar Efelychu, Dysgu Rhyngbroffesiynol a gweithio i ddatblygu gofod sgiliau clinigol i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a nyrsio.

Prif Wobrau