An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Jon Gower

Dr Jon Gower

Darlithydd, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602686

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
222/223
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Jon Gower yn awdur sydd wedi ennill gwobrau ac wedi ysgrifennu dros 30 o lyfrau. Mae’r rhain yn cynnwys The Story of Wales, a wnaeth gyd-fynd â’r gyfres deledu o bwys ar y BBC, ac Y Storïwr, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn Cymru.Enillodd ei gyfrol An Island Called Smith, sy’n ymwneud ag ynys sy’n diflannu ym Mae Chesapeake, Wobr John Morgan am Ysgrifennu am Deithio. Mae ei gyhoeddiadau diweddar yn cynnwys astudiaethau o’r gwneuthurwr ffilmiau radicalaidd Karl Francis a’r artist gweledol John Selway, yn ogystal â Gwalia Patagonia, sy’n hanes gwladfa’r Cymry ym Mhatagonia a Wales: At Water’s Edge sy’n ymwneud â llwybr arfordirol y wlad. Mae Jon hefyd wedi cyhoeddi pum nofel a phum casgliad o straeon byr.Roedd yn Gymrawd Rhyngwladol cychwynnol Gŵyl y Gelli ac mae ef wedi ennill gwobr gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gwobr Cymru Greadigol, gwobr Stori Fer yr Eisteddfod Genedlaethol a Chystadleuaeth Stori Fer Allen Raine.

Ar hyn o bryd, mae Jon yn ymchwilio i lyfr am Sianel San Siôr a’r arfordiroedd sy’n ei hwynebu fel rhan o brosiect Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw, gan gyfieithu straeon am Sinbad a chwblhau cyfres o dair gweithdrefn heddlu yn Gymraeg. Mae ganddo gefndir mewn newyddiaduraeth archwiliadol, a bu’n ohebydd y celfyddydau a’r cyfryngau i’r BBC am sawl blwyddyn. Mae ef hefyd yn ysgrifennu’n rheolaidd ar gyfer ystod o gyhoeddiadau ac mae’n cyflwyno ac yn cynhyrchu rhaglenni teledu a radio ar gyfer amrywiaeth o ddarlledwyr, yr un ddiweddaraf oedd cyfres o draethodau ar gyfer BBC Radio 3 am fynyddoedd Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Ysgrifennu Ffeithiol Creadigol
  • Y Stori Fer
  • Ffuglen Hir
  • Ysgrifennu am Natur