bay campus image
Dr Dario Debowicz

Dr Dario Debowicz

Darlithydd, Economics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513236

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
211
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Dario Debowicz DPhil mewn Economeg o Brifysgol Sussex, ac mae’n gweithio ym maes Economeg Datblygu Cymhwysol ac Economi Wleidyddol. Mae Dr Debowicz wedi cynllunio a darparu hyfforddiant mewn modelu economaidd, microefelychiadau ac adeiladu cronfeydd data mewn gwahanol Brifysgolion a sefydliadau ymchwil mewn gwledydd sy'n datblygu ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Polisi Bwyd Rhyngwladol (IFPRI) mewn cydweithrediad â Sefydliad Kiel ar gyfer Economi'r Byd, ac mae wedi gweithio i'r Fenter Ymchwil Rhyngwladol a ariennir gan DFID ar Brasil ac Affrica, a oedd yn cynnwys cyfres o Brifysgolion o wahanol rannau o'r byd. Ar hyn o bryd mae Dr Debowicz yn gweithio ar y cysylltiad rhwng systemau etholiadol a dosbarthiad incwm pan fo pryderon anghydraddoldeb, ac mae wedi cyhoeddi yn Journal of Economic History, Journal of Policy Modelling a Journal of Economic Modelling, ymhlith eraill.

Meysydd Arbenigedd

  • Model Ecwilibriwm Cyffredinol Cyfrifiadwy (CGE)
  • Microefelychiadau
  • Dadansoddi atchweliad
  • Economeg Datblygu
  • Dadansoddi economaidd sy'n berthnasol i bolisi

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgu pynciau amrywiol ym maes Economeg Datblygu ar lefel Israddedig ac Ôl-raddedig.

Prif Wobrau Cydweithrediadau