Bay Campus image
female smiling

Dr Desireé Cranfield

Uwch-ddarlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295369

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
311
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Desireé Cranfield yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae’n un o’r Dirprwy Gyfarwyddwyr Rhaglenni Rheoli Busnes (israddedig). Mae gan Desireé ddull arloesol o ymdrin â’i gwaith, ac mae’n mwynhau defnyddio technoleg lle bynnag y bo’n briodol ac yn bosibl, o fewn a thu allan i’r ystafell ddarlithio. Mae’n awyddus i gydweithio a rhwydweithio ag eraill sy’n angerddol am ddarparu dosbarthiadau rhyngweithiol ac ymgysylltiol o ansawdd uchel, gan ddefnyddio technoleg i wella dysgu.

Mae ei diddordebau ymchwil yn perthyn i gyd-destun sefydliadau’r sector cyhoeddus, gyda ffocws ar ddefnyddio technoleg o fewn y cyd-destun hwn i wella dysgu ac addysgu, yn ogystal â gwella prosesau ac arferion. Mae ei phrofiad ymchwil ym maes defnyddio technoleg mewn addysg at ddibenion gwella profiad a llwyddiant dysgu myfyrwyr, ac yn fwy diweddar ym maes eang Rheoli Addysg Uwch, gan ganolbwyntio’n benodol ar ganfyddiadau ac arferion rheoli gwybodaeth a rhannu gwybodaeth. Mae Desireé yn gweithio gyda chydweithredwyr yn Hwngari, De Affrica a’r Alban ar brosiectau sy’n ymwneud â diogelwch symudol yn ogystal â dysgu ar-lein.

Mae wedi cyd-ysgrifennu sawl papur ym maes Rheoli Gwybodaeth, yn ogystal ag ym maes Cyfalaf Deallusol ac Arloesi. Ar hyn o bryd, mae’n adolygydd ar gyfer cyfnodolyn sydd newydd ei sefydlu, y GiLE Journal of Skills Development (GJSD), ac mae’n adolygydd ar gyfer y Knowledge Management Journal. Fe’i gwahoddwyd hefyd i olygu argraffiad arbennig o’r International Journal of Transitions and Innovation Systems.

Mae ganddi dros 17 mlynedd o brofiad darlithio, a mwy na 7 mlynedd o brofiad rheoli. Mae hi hefyd wedi ymgymryd â sawl prosiect, gyda rolau amrywiol yn cynnwys Rheolwr Ysgol Graddedigion, Rheolwr Prosiect, Dadansoddwr Busnes a Rheolwr Ymchwil.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli Gwybodaeth a Dealltwriaeth
  • Rheoli Addysg Uwch
  • Damcaniaeth Seiliedig
  • Defnyddio technoleg mewn addysg
  • Rheoli Prosiectau o fewn Cyd-destun Addysg Uwch

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Cranfield yn addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae’r math o bynciau y mae wedi’u haddysgu wedi amrywio o Reoli Systemau Gwybodaeth, eFusnes/e-fasnach, Rheoli Gweithrediadau, Rheoli Prosiectau, Rheoli Pobl, a Datblygu Sgiliau.

Cydweithrediadau