A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Dr David Anderson

Dr David Anderson

Uwch-ddarlithydd, History

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604292

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 206
Ail lawr
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr David Anderson yn Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Americanaidd yn yr Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol. Darllenodd David MA (Anrh) Astudiaethau Americanaidd a Hanes ym Mhrifysgol Dundee, lle cwblhaodd ei ddoethuriaeth mewn Hanes wedi'i ariannu gan AHRB hefyd. Yn 2015, cafodd David gydnabyddiaeth broffesiynol o'i ymarfer addysgu fel Cymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae prif ddiddordebau ymchwil David yn canolbwyntio ar hanes a diwylliant cymdeithasol-wleidyddol taleithiau deheuol yr Unol Daleithiau, yn enwedig y Rhyfel Sifil a'i ganlyniadau. Mae'n cwblhau monograff ar yr achos ofer ac atgof Rhyfel Cartref America ac mae wedi cyhoeddi nifer o benodau llyfrau ac erthyglau mewn ystod eang o gylchgronau academaidd, yn cynnwys y Journal of Southern History a Civil War History. Mae wedi cyhoeddi am hiraeth am adref yn ystod y Rhyfel Cartref, colled y Cydffederalwyr, bywgraffiadau a hunangofiannau ar ôl y rhyfel, ac atgofion o'r Nadolig a bwyd y taleithiau deheuol. Mae ymchwil ddiweddaraf David yn archwilio'r cysylltiad rhwng hiraeth ac atgofion plentyndod.

Mae David wedi cyflwyno papurau cynhadledd ledled y DU a'r Unol Daleithiau ac wedi cyfrannu at BBC History Magazine, The Conversation, a BBC Radio Wales. Mae ei waith hefyd wedi cael sylw gan sefydliadau newyddion yn y DU a thramor. Yn 2017, roedd David yn Gymrawd Gwadd Canolfan Eccles yn y Llyfrgell Brydeinig ac yn 2019 dyfarnwyd iddo'r Ysgoloriaeth gyntaf ar gyfer Astudio Caethwasiaeth Hanesyddol a Chyfoes yn Llyfrgell Gladstone.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhyfel Cartref America
  • Taleithiau Deheuol America
  • Cof a Hiraeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Rothermere American Institute at Oxford University Fellowship-in-Residence 2023 

The Bibliographical Society Barry Bloomfield Grant 2023 

Society of Antiquaries of Scotland Grant 2022 

Grant Cymorth Ymchwil Canolfan Paul Mellon 2020

Ysgoloriaeth Astudio Caethwasiaeth Hanesyddol a Chyfoes, Llyfrgell Gladstone 2019

Cymrawd Gwadd Canolfan Eccles, Y Llyfrgell Brydeinig 2017

Grant Bach Cymdeithas Astudiaethau America Prydain/Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau 2017

Ymddiriedolaeth Strathmartine 2010 a 2020

Ymddiriedolaeth Wellcome, Hanes Meddygaeth 2009

Dyfarniad Teithio Ymchwil Sylfaenwyr Cymdeithas Astudiaethau Americanaidd Prydain (BAAS) 2008

Ymddiriedolaeth Carnegie ar gyfer Prifysgolion yr Alban 2007

Grant Teithio Tymor Byr Cymdeithas Astudiaethau Americanaidd Prydain (BAAS) 2006

Ymddiriedolaeth Carnegie ar gyfer Prifysgolion yr Alban 2006