bay campus image

Dr Cigdem Gedikli

Darlithydd mewn Cyllid, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
233
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Ymunodd Cigdem â'r Adran Cyfrifeg a Chyllid yn yr Ysgol Reolaeth ym mis Medi 2018 fel Darlithydd mewn Cyllid. Cyn hynny, bu Cigdem yn gweithio mewn swyddi sy'n canolbwyntio ar ymchwil ym Mhrifysgol East Anglia a Phrifysgol Hertfordshire.

Meysydd Arbenigedd

  • Economeg llafur a'r cartref
  • Cyllid y cartref
  • Economeg rhywedd
  • Lles
  • Cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn byrddau corfforaethol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Cigdem brofiad o ddylunio, arwain a chyflwyno ystod eang o Economeg a Chyfrifyddu a Chyllid cyflwyniadol a mwy datblygedig (Cyflwyniad i Economeg, Economeg ar gyfer Busnes Rhyngwladol, Cyfrifyddu Rheolaeth, Cyfrifyddu Ariannol yn bennaf) a chyrsiau Dulliau Meintiol.

Ymchwil