bay campus image

Dr Cigdem Gedikli

Darlithydd mewn Cyllid, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

233
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Ymunodd Cigdem â'r Adran Cyfrifeg a Chyllid yn yr Ysgol Reolaeth ym mis Medi 2018 fel Darlithydd mewn Cyllid. Cyn hynny, bu Cigdem yn gweithio mewn swyddi sy'n canolbwyntio ar ymchwil ym Mhrifysgol East Anglia a Phrifysgol Hertfordshire.

Meysydd Arbenigedd

  • Economeg llafur a'r cartref
  • Cyllid y cartref
  • Economeg rhywedd
  • Lles
  • Cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn byrddau corfforaethol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Cigdem brofiad o ddylunio, arwain a chyflwyno ystod eang o Economeg a Chyfrifyddu a Chyllid cyflwyniadol a mwy datblygedig (Cyflwyniad i Economeg, Economeg ar gyfer Busnes Rhyngwladol, Cyfrifyddu Rheolaeth, Cyfrifyddu Ariannol yn bennaf) a chyrsiau Dulliau Meintiol.

Ymchwil