Dr Ceri Bradshaw

Dr Ceri Bradshaw

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg SylfaenolAr gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys dysgu ac ymddygiad, camddefnyddio sylweddau a chaethiwed ymddygiadol. Yn benodol, mae gen i ddiddordeb yn rolau ymwybyddiaeth perfformiad ac ymddygiad a reolir gan reolau mewn amserlenni atgyfnerthu, effaith camddefnyddio sylweddau ar ystod o ymddygiadau a chaethiwed sgrin, megis ffonau clyfar a gemau.

  • BA (Anrh.) Seicoleg, Prifysgol Abertawe
  • Dip PG. Cam-drin Sylweddau, Prifysgol Abertawe
  • Camddefnyddio Sylweddau MPhil, Prifysgol Abertawe
  • Dadansoddiad Ymddygiad PhD, Prifysgol Abertawe