Professor Chedly Tizaoui

Yr Athro Chedly Tizaoui

Athro, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606841

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - C_201
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Cyfarwyddwr Portffolio Peirianneg Gemegol ac Amgylcheddol.

Pynciau Arbenigol: Peirianneg Gemegol, prosesau trin dŵr a dŵr gwastraff, systemau oson, ffotocatalysis, ocsidiad catalytig, UV, Prosesau Ocsideiddio Uwch (AOPs), microlygryddion, Halogion Newydd, Cemegion Aflonyddu Endocrinaidd (EDCau), triniaeth dŵr heb gemegion, systemau oson/pilenni hybrid, a thriniaeth dŵr plasma.

Cymrawd Sefydliad y Peirianwyr Cemegol (FIChemE), Peiriannydd Siartredig, Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA), ac Aelod o'r Gymdeithas Oson Ryngwladol (IOA).

Meysydd Arbenigedd

  • Trin Dŵr a Gwastraff Dŵr
  • Oson
  • Prosesau Ocsideiddio Uwch (AOPs)
  • Halogion sy'n dod i'r amlwg
  • Prosesau Gwahanu
  • Peirianneg Adweithyddion
  • Arsugniad a Chatalysis
  • Cemeg Ddadansoddol
  • Cromatograffaeth

Yr Athro Chedly Tizaoui: Darlith Agoriadol, 2022