Dr Claire Morgan

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606543

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
Swyddfa Academaidd - 113
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ers iddi ennill ei PhD yn 2002, mae hi wedi gweithio ym maes ymchwil canser. Bu Claire yn gweithio gynt yn Uned Celloedd Canser nodedig y Cyngor Ymchwil Meddygol  yng Nghaergrawnt cyn dychwelyd i Brifysgol Abertawe. Mae Claire yn gweithio yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1, lle mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ddarganfod cyffuriau canser a thrin genynnau. Dyfarnwyd cyllid gan Cancer Research UK a Llywodraeth Cymru iddi yn ddiweddar i'w galluogi i ddatblygu ei hymchwil i ddarganfod cyffuriau ymhellach. Mae Claire yn Athro Cysylltiol mewn Geneteg Canser a hi yw Cyfarwyddwr y Rhaglen MSc mewn Meddygaeth Genomig.  Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Rhaglen, sefydlodd Claire y cwrs cyntaf yng Nghymru mewn Meddygaeth Genomig i gael ei gefnogi'n llawn gan y GIG.  Mae Claire hefyd yn aelod gwadd o Bartneriaeth Genomeg Cymru a Grŵp Strategol Ymgynghorol Parc Genynnau Cymru.

 

Claire hefyd yw Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y cynlluniau gradd BSc mewn Geneteg a Geneteg Feddygol ac mae hi'n addysgu ar yr holl gynlluniau gradd israddedig yn yr Ysgol Feddygaeth, gan gynnwys y cynlluniau gradd BSc mewn Geneteg a Geneteg Feddygol, Gwyddorau Meddygol Cymhwysol ac Iechyd y Boblogaeth a Gwyddorau Meddygol.

Mae hi'n uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac mae ganddi sawl rôl arholwr allanol.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymchwil Canser
  • Darganfod Cyffuriau Canser
  • Genomeg
  • Angiogenesis
  • Geneteg Feddygol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Claire yn addysgu ar gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig mewn geneteg, geneteg canser a genomeg.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau