Miss Claire Barnes

Miss Claire Barnes

Darlithydd (Dadansoddeg SPEC ar gyfer Data sy'n Canolbwyntio ar Bobl), Biomedical Engineering

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
412
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dadansoddeg o ddata sy'n Canolbwyntio ar Bobl yw fy mhrif ddiddordeb. Rwy'n ymddiddori yn y defnydd o ddulliau amrywiol i drawsnewid data strwythuredig a distrwythur yn wybodaeth ymarferol, gan alluogi'r defnyddiwr terfynol i gael mewnwelediad o setiau data enfawr. Y defnydd o ddadansoddiad Bioddelweddu ynghyd â thechnegau dysgu peirianyddol ar ddelweddau cellog a moleciwlaidd ar raddfa fawr, sy'n defnyddio trwygyrch uchel, yw fy maes ymchwil diweddaraf.