Claire Price

Dr Claire Price

Uwch-ddarlithydd, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 9305

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
138
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton

Trosolwg

Graddiodd Claire gyda BSc mewn Seicoleg o Brifysgol Caerdydd, a dyfarnwyd Doethuriaeth iddi o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe am ymchwilio i fetabolaeth alcanau ac asidau brasterog drwy Candida CYP52s. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cytocromau P450, ymwrthedd gwrthffyngol, a metabolaeth alcanau ac asidau brasterog.

Meysydd Arbenigedd

  • Ensymau Cytocrom P450
  • Rhydwythas NADPH-Cytocrom P450
  • Ymwrthedd gwrthffyngol
  • Metabolaeth alcanau ac asidau brasterog
  • Biocemeg Protein
  • GC-MS