Dr Claire Hanley

Dr Claire Hanley

Uwch-ddarlithydd, Psychology

Cyfeiriad ebost

802
Wythfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar fodiwleiddio a mesur gweithgaredd niwral. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn plastigrwydd a sut mae ein hymennydd yn addasu ac yn datblygu fel rhan o'r broses heneiddio. Trwy ddefnyddio paradeimau ymddygiadol, technegau niwroddelweddu a dulliau ysgogi'r ymennydd, rwy'n anelu at ymchwilio i newidiadau sy'n gysylltiedig ag oedran o fewn rhanbarthau ymennydd penodol a rhwydweithiau niwral gwasgaredig ym maes iechyd a chlefydau.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar dudalen Labordy Plastigrwydd yr Ymennydd.

• BSc (Anrh), Seicoleg, Prifysgol Abertawe • MRes, Delweddu'r Ymennydd a Niwrowyddoniaeth Wybyddol, Prifysgol Birmingham • PhD, Seicoleg (Dulliau Niwroddelweddu Uwch), Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC)

Meysydd Arbenigedd

  • heneiddio
  • ysgogiad ymennydd
  • niwrowyddoniaeth wybyddol
  • ataliad a rheolaeth wybyddol
  • niwroddelweddu