Professor Carlos Garcia De Leaniz

Yr Athro Carlos Garcia De Leaniz

Cadair yn y Biowyddorau Dyfrol, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295383
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae’r Athro Garcia de Leaniz yn aelod staff yn yr Adran Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Eog
  • Y dewis o gymar
  • Beiddgarwch
  • Ymddygiad gwrth-ysglyfaethus
  • Magu creaduriaid dan gaethiwed
  • Camgyfaddasiadau
  • Cadwraeth salmonidau
  • Dyframaethu