Cathy Thornton

Yr Athro Cathy Thornton

Cadair Bersonol, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602122

Cyfeiriad ebost

226
Ail lawr - Immunology
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Cathy Thornton yn Athro Imiwnoleg Ddynol ac yn astudio addasiad imiwnolegol mewn beichiogrwydd a’r ffactorau cynenedigol sy’n pennu iechyd imiwnedd mewn plentyndod. Mae hyn yn cynnwys astudiaeth o’r brych mewn iechyd ac mewn cyflyrau iechyd a chyflyrau obstetrig andwyol. Mae ei diddordeb yn y meysydd hyn hefyd yn cefnogi ymchwil heriau byd-eang sy’n gysylltiedig â gwella canlyniadau iechyd mamau ac iechyd newyddenedigol. Mae dadansoddi gwaed gan ddefnyddio amrywiol dechnegau yn ddull ymchwil craidd ac mae’n sail i’r gwaith o chwilio am ddiagnosteg newydd yn seiliedig ar waed ar gyfer anhwylderau beichiogrwydd. Mae hefyd yn sicrhau y gellir cydweithredu â datblygwyr dyfeisiau meddygol sy’n trin gwaed fel y rhai ar gyfer rhoi cymorth cylchredol mecanyddol.   

Meysydd Arbenigedd

  • Imiwnoleg beichiogrwydd
  • Metabolaeth imiwnedd
  • Bioleg Brych
  • Swyddogaeth imiwnedd mewn babandod
  • Heriau Byd-eang (Iechyd Mamau ac Iechyd Newyddenedigol)
  • Diabetes yn ystod Beichiogrwydd, cyneclampsia a cholestasis
  • Diagnosteg newydd yn seilied