Golwg o Gampws Bae o’r awyr , gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun proffil o Bo Wen

Dr Bo Wen

Darlithydd mewn Pobl a Sefydliadau: Rheoli Adnoddau Dynol ac Ymddygiad Sefydliadol, Business

Cyfeiriad ebost

204
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Rwy’n ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol ac Ymddygiad Sefydliadol yn yr Ysgol Reolaeth. Enillais radd Doethuriaeth gan Ysgol Fusnes Lerpwl, Prifysgol John Moores Lerpwl. Yn flaenorol, treuliais 5 mlynedd yn gweithio fel rheolwr AD yn y sector preifat yn Tsieina.

Mae fy mhrif feysydd ymchwil yn cynnwys rhannu gwybodaeth, ymddygiadau cuddio gwybodaeth, busnesau bach teuluol, academyddion yn ymgysylltu â busnesau, a chymhellion gweithwyr. Mae fy ngyrfa academaidd wedi blaenoriaethu ymchwil ac addysgu sy’n ymwneud yn agos ag ymarfer.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhannu neu drosglwyddo gwybodaeth
  • Cuddio gwybodaeth
  • Cymhellion cyflogeion
  • Moeseg fusnes
  • Dulliau ymchwil ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Darperais bynciau ar Reoli Adnoddau Dynol, Dulliau Ymchwil Busnes a Moeseg Busnes a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ar gyfer israddedigion.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau