Dr Bjornar Sandnes

Dr Bjornar Sandnes

Athro Cyswllt, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602634

Cyfeiriad ebost

409
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar yr amrywiaeth annisgwyl o batrymau llif a ddarganfyddwn mewn llifoedd amlgam, gronynnog a hylif cymhleth. Rydym yn astudio sut mae patrymau llif ar raddfa fawr yn deillio o gyfuniad o ficrostrwythur yr hylif, a'r grymoedd gludiog, capilarïaidd, ffrithiant a disgyrchiant sy'n gweithredu ar y system. Mae ein canlyniadau'n rhoi esboniadau am ffenomena sy'n digwydd yn naturiol mewn llifau geoffisegol, ac yn helpu i optimeiddio prosesau wedi'u peiriannu megis adfer pridd, adfer olew a nwy, a dal a storio carbon deuocsid.

Darllenwch fwy ar dudalen we'r Labordy Llif Cymhleth.