Bay campus header
Dr Bryan Collings

Dr Bryan Collings

Darlithydd Cyfrifeg a Chyllid, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987271

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Trosolwg

Mae Bryan wedi ymuno â staff academaidd yr adran Cyfrifeg a Chyllid fel darlithydd Cyllid. Mae gan Bryan radd Meistr mewn Economeg Ariannol, Doethuriaeth mewn Cyllid ac mae'n meddu ar achrediad gan y CFA.

Mae gan Bryan dros 20 mlynedd o brofiad mewn rheoli asedau ar lefel cyfarwyddwr. Mae hyn yn cynnwys rheoli dros USD10 biliwn o fuddsoddiadau pensiwn sefydliadol a buddsoddiadau cronfeydd cydfuddiannol mewn marchnadoedd datblygol yn Invesco, Deutsche Bank a Baring Asset Management.

Ar hyn o bryd, mae Bryan yn dilyn astudiaethau pellach ym maes dysgu peirianyddol drwy Brifysgol Stanford.

Meysydd Arbenigedd

  • Llywodraethu Corfforaethol Cymhwysol a Damcaniaeth Asiantaeth mewn Cyllid
  • Cymwysiadau Dysgu Peirianyddol a Deallusrwydd Artiffisial
  • Buddsoddi mewn Marchnadoedd Datblygol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Bryan wedi addysgu modiwlau ôl-raddedig ac israddedig mewn marchnadoedd ariannol, Economeg, Dadansoddi Buddsoddi, Rheoli Risg mewn Bancio.

Ymchwil Prif Wobrau