Dr Alison Williams

Dr Alison Williams

Athro Cyswllt, Modern Languages

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295409

Cyfeiriad ebost

111
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae gan Alison dros 10 mlynedd o brofiad o fodelu prosesau amlffiseg gydag arbenigedd penodol mewn prosesau modelu sy'n cynnwys llifoedd cymhleth. Mae wedi bod yn ymwneud â nifer o brosiectau wedi’u harwain gan ddiwydiant ym meysydd tyrbinau gwynt, prosesu metel, gweithgynhyrchu cydrannau electroneg a datblygu systemau awyru.

Fel aelod o'r Grŵp Ymchwil Ynni Morol, mae Alison wrthi'n datblygu modelau cyfrifiannol i asesu perfformiad dyfeisiau ynni morol a'u hymwneud â'r amgylchedd. Mae wedi gweithio gyda nifer o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru hefyd i asesu dichonoldeb eu dyfeisiau a'u syniadau ar gyfer ynni adnewyddadwy morol.

Meysydd Arbenigedd

  • Modelu Aml-Ffiseg
  • Llif an-Newtonaidd
  • Ynni Adnewyddadwy