Mr Anthony Duffy

Mr Anthony Duffy

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513835

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
209
Llawr Cyntaf
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy’n nyrs gofrestredig ac yn nyrs diwtor gofrestredig gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Rwyf hefyd yn aelod graddedig o Gymdeithas Seicolegol Prydain (rhif 82551), yn seicolegydd iechyd cofrestredig ac yn Gymrawd gyda’r Academi Addysg Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal diwedd oes a dyddiau olaf oes
  • Gofal lliniarol
  • Seicoleg nyrsio a gofal iechyd
  • Hybu iechyd
  • Cyfathrebu geiriol a dieiriau
  • Methodoleg ymchwil meintiol
  • Technegau symud a thrafod

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gofal diwedd oes a dyddiau olaf oes

Gofal lliniarol

Seicoleg nyrsio a gofal iechyd

Hybu iechyd

Cyfathrebu geiriol a dieiriau

Methodoleg ymchwil meintiol

Technegau symud a thrafod