Swansea Bay Campus
male smiling

Dr Ansgar Wohlschlegel

Athro Cyswllt, Economics

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
402
Pedwerydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ansgar yn Microeconomegydd Cymhwysol, sy'n defnyddio damcaniaeth gemau gymhwysol, dulliau Microeconomeg empirig ac arbrofion labordy yn ei ymchwil. Ei brif faes diddordeb yw Economeg a’r Gyfraith, h.y. dadansoddiad economaidd o effeithiau cymhellol cyfreithiau. Ymhlith y pynciau y mae Ansgar wedi gweithio arnynt mae cymhellion asiantaeth orfodi i ymchwilio i achosion a gosod cosb, dyluniad optimaidd y weithdrefn gyfreithiol ac effaith cyfraith camwedd ar gymhellion posibl yr anafwr i gymryd rhagofalon. Enghreifftiau o’r meysydd eraill y mae wedi gweithio ynddynt yw iechyd, addysg, cyllid cyhoeddus, rheoleiddio banciau a threfniadaeth ddiwydiannol. Mae effaith ei ymchwil ar y byd go iawn yn amrywio o ddyfyniadau mewn dadleuon yn San Steffan i brosiect polisi parhaus ar gyfer yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Cyn ymuno ag Abertawe, bu'n gweithio ym Mhrifysgolion Portsmouth, Bonn ac Aachen, a'r tu allan i academia yn PricewaterhouseCoopers.

Meysydd Arbenigedd

  • Microeconomeg Gymhwysol
  • Economeg a’r Gyfraith
  • Trefniadaeth Ddiwydiannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae profiad addysgu Ansgar yn cwmpasu ystod eang o feysydd arbenigol ym myd Microeconomeg, fel trefnu diwydiannol, damcaniaeth cytundebau, economeg sefydliadol neu economeg troseddu, ond hefyd mae wedi addysgu cyrsiau cyflwyno mewn Economeg.