Photo of Andrea Tales

Yr Athro Andrea Tales

Cadair Bersonol, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602567

Cyfeiriad ebost

211
Ail lawr
Adeilad Talbot
Campws Singleton

Trosolwg

Mae gan yr Athro Andrea Tales gadair bersonol mewn Dementia a Niwrowybyddiaeth.

Mae Andrea yn Gymrawd Etholedig o Gymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Seicolegol Prydain. Andrea yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Heneiddio Arloesol a Chyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Heneiddio a Dementia [CADR], Arweinydd Ymchwil yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a chyn Gyfarwyddwr Sefydliad Awen.

Mae Andrea wedi cyhoeddi'n helaeth ac yn cydlynu rhwydwaith ymchwil dementia a heneiddio helaeth ac mae wedi goruchwylio llawer o fyfyrwyr PhD.

Meysydd Arbenigedd

  • Amhariad gwybyddol ysgafn a goddrychol
  • Clefyd Alzheimer
  • Dirywiad gwybyddol fasgwlaidd
  • Heneiddio
  • Prosesu sylwol
  • Cyflymder prosesu gwybodaeth a'i amrywioldeb unigol-mewnol
  • Seicoffiseg
  • Methodoleg ymchwil a gofal iechyd sy'n seiliedig ar dystiolaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Andrea wedi goruchwylio llawer o fyfyrwyr PhD ac yn parhau i wneud hynny yn y meysydd ymchwil a nodir uchod.

Ymchwil