Dr Amy Romijn

Dr Amy Romijn

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

710
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n ddarlithydd mewn seicoleg ac rwy'n dysgu ar ein rhaglenni BSc ac MSc. Rwy'n seicolegydd biolegol sydd ag arbenigedd mewn maeth ac iechyd meddwl. Canolbwyntiodd fy PhD ar y cysylltiadau rhwng microbiome'r perfedd ac iselder ysbryd, ac mae fy meysydd eraill o ddiddordeb ymchwil yn cynnwys asidau brasterog omega 3, atchwanegiadau maetholion, llid a swyddogaeth imiwnedd, a chysylltiadau rhwng awtistiaeth a microbiome'r perfedd. Ar hyn o bryd rwy'n ymwneud â sawl prosiect sy'n ymwneud â lles myfyrwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Maethiad
  • Iechyd meddwl
  • Iselder
  • Ychwanegiad maethol
  • Microbiome perfedd dynol
  • Swyddogaeth imiwnedd