Professor Andrew Barron

Yr Athro Andrew Barron

Cadair, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606930

Cyfeiriad ebost

206
Ail lawr
Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni
Campws y Bae

Trosolwg

Yr Athro Andrew R. Barron yw Cadeirydd Sêr Cymru ar Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd, lle mae ei ymchwil yn cynnwys cymhwyso nanodechnoleg wrth ymdrin â phroblemau sylfaenol ym maes ymchwil ynni.

Ef yw sylfaenydd a chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI), buddsoddiad o £38 miliwn ar y Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd a fydd yn canolbwyntio elfennau o ymchwil ynni'r Brifysgol gyda ffocws unigryw ar ddiogelwch.

Cafodd ei addysg yng Ngholeg Imperial (Llundain) ac mae'r Athro Barron wedi bod â swyddi ym Mhrifysgol Texas yn Austin a Harvard ac mae'n parhau i ddal y Welch Chair of Chemistry Charles W. Duncan, Jr. ac yn Athro Gwyddor Deunyddiau ym Mhrifysgol Rice.

Mae'r Athro Barron yn awdur dros 400 o gyhoeddiadau, 20 Patent, 5 llyfr, ac mae wedi derbyn llu o wobrau gan gynnwys Gwobr Ymchwil Uwch Wyddonydd Hümboldt, Medal Corday Morgan, Medal Meldola, a Dyfarniad Norman Hackerman cyntaf erioed y Welch Foundation.

Mae'n Gymrawd y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, ac yn 2009 fe'i penodwyd yn Arloeswr Gwadd Tywysog Cymru. Yn 2011 enillodd Wobr Cyflawniad Oes Canolfan Technoleg Houston mewn Nanodechnoleg a Gwobr Technoleg y Byd am Ddeunyddiau.

Meysydd Arbenigedd

  • Ynni
  • Nanodechnoleg
  • Olew a nwy
  • Cemeg anorganig
  • Cemeg organometalig
  • Gwyddor deunyddiau