Dr Aisling Devine

Dr Aisling Devine

Uwch-ddarlithydd, Biosciences

Cyfeiriad ebost

117
Llawr Cyntaf
Adeilad Margam
Campws Singleton

Trosolwg

Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ecoleg y gymuned blanhigion. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yng nghoetiroedd Affrica ac ecoleg safanau ac mewn rheoli newid mewn llystyfiant yn y tirweddau hyn o ran effeithiau ecolegol ac economaidd-gymdeithasol.

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg safanau
  • Ecoleg tân
  • Coetiroedd Miombo
  • Ecoleg gymunedol
  • Bioamrywiaeth
  • Adnoddau amgylcheddol a lleddfu tlodi