Dr Arwel Davies

Athro Cyswllt, Law

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
117
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Dr Davies â'r Ysgol yn 2001 ar ôl dechrau ei yrfa ym Mhrifysgol Southampton. Cwblhawyd ei PhD ar reoleiddio caffael cyhoeddus rhyngwladol ym Mhrifysgol Nottingham.

Mae ei ddiddordebau ymchwil ym maes cyfraith economaidd ryngwladol ac mae'n un o awduron World Trade Law: Text Materials and Commentary. Mae ganddo ddiddordeb penodol yn y rhyngwyneb rhwng cyfundrefnau cyfraith masnach a buddsoddi, a sut mae pob cyfundrefn yn ymateb i'r tensiwn rhwng rhyddfrydoli a lle i wladwriaethau reoleiddio er budd y cyhoedd. Mae Dr Davies yn addysgu Cyfraith Masnach Ryngwladol a Chyfraith Fasnachol. Mae hefyd yn darparu seminarau Cymraeg mewn Cyfraith Contract

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Economaidd Ryngwladol
  • Cyfraith Masnach Ryngwladol
  • Rheoleiddio Caffael Cyhoeddus Rhyngwladol
  • Cyfraith Buddsoddi