Dr Andrew Harvey

Dr Andrew Harvey

Darlithydd yn y Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Sport and Exercise Sciences

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A125
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Dr Andy Harvey yn weithiwr proffesiynol ac ysgolhaig rhyngddisgyblaethol sydd â hanes llwyddiannus o wneud gwaith ymchwil o fewn yr amser disgwyliedig a chynhyrchu cyhoeddiadau ysgolheigaidd a busnes o ansawdd uchel. Mae ganddo brofiad perthnasol helaeth y tu mewn a'r tu allan i'r byd academaidd.

Mae ei waith diweddar yn cynnwys asesiad effaith o ymchwil i drefnu canlyniadau gemau pêl-droed proffesiynol ymlaen llaw fel rhan o gyflwyniad REF yn y dyfodol. Yn ogystal ag ymchwil wreiddiol i drefnu canlyniadau, mae hefyd wedi cyhoeddi ar gynhwysiant a gwrth-wahaniaethu mewn chwaraeon. Mae wedi dysgu modiwlau busnes chwaraeon rhyngwladol ar lefel israddedig ac wedi goruchwylio traethodau hir ar lefel Meistr mewn addysg weithredol y diwydiant pêl-droed rhyngwladol ac mewn astudiaethau seicogymdeithasol. Mae wedi gweithio fel ymgynghorydd gyda nifer o sefydliadau sy'n gysylltiedig â phêl-droed, gan gynnwys FIFPro, y PFA, yr FA, ac UEFA.

Meysydd Arbenigedd

  • Chwaraeon
  • Trefnu canlyniadau gemau
  • Gonestrwydd
  • Llenyddiaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

SR-261 Materion Hollbwysig mewn Cymdeithaseg Chwarareon
SR-368 Gonestrwydd, Moeseg a Pholisi mewn Chwaraeon
SRE700 Damcaniaeth foesegol, moeseg chwaraeon a gonestrwydd

Ymchwil Prif Wobrau