Professor Amit Mehta

Yr Athro Amit Mehta

Athro, Electronic and Electrical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602489

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A207
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Amit Mehta yn arweinydd eithriadol y mae llawer o barch tuag ato sy'n hysbys am ei brofiad helaeth wrth gyflwyno ymchwil arloesol sy'n creu effaith a datblygu contractau a phrosiectau. Mae wedi meithrin perthnasoedd cryf â chwmnïau sy'n arwain y byd ac yn werth sawl biliwn o ddoleri megis Fujitsu, HP Labs, Sony, Airbus, MBDA, BAE, European Space Agency, y Weinyddiaeth Amddiffyn, DHS, Satellite Catapult - UK, a llawer mwy. Mae Amit yn arwain tîm o beirianwyr ymchwil hynod dalentog a medrus sy'n rhagori wrth ddiwallu anghenion cyfathrebu sectorau amrywiol, gan gynnwys y sector sifil, diogelwch ac amddiffyn.

Cryfder allweddol Amit yw ei allu i greu eiddo deallusol newydd a manteisio arno’n effeithiol drwy gytundebau trwyddedu. Mae'n canolbwyntio'n benodol ar feysydd arloesol megis 6G/5G, Antenâu Deallusrwydd Artiffisial, Cyfathrebu yn y Gofod, Llywio ac Ymyrryd, Rhyngrwyd Pethau, Cyfathrebu Lloeren, Systemau wedi'u Gwreiddio, Rhaglennu, antenâu cyffredinol a thonau meicro/mm.

Gyda phortffolio anhygoel o dros 200 o gyhoeddiadau rhyngwladol a 7 hawl patent/dylunio, mae Amit wedi arddangos ei arbenigedd a’i gyfraniad at y maes. Mae hefyd wedi goruchwylio dros 100 o brosiectau myfyrwyr, gan gynnwys graddau PhD ac ymchwil israddedig, gan amlygu ei ymroddiad i fentora a thywys y genhedlaeth nesaf o ysgolheigion.

Caiff Amit ei wahodd yn aml fel siaradwr cyweirnod mewn cynadleddau rhyngwladol, lle mae'n lledaenu gwybodaeth newydd ac yn rhannu mewnwelediad â'i gydweithwyr proffesiynol. Mae'n cael pleser mawr wrth fentora a hyfforddi unigolion, meithrin eu twf a'u datblygiad.

Ewch i'n Labordy Antenâu Clyfar a Chyfathrebu

Meysydd Arbenigedd

  • Antenâu Deallusrwydd Artiffisial Ystwyth ac Atal Ymyrryd
  • Systemau Cyfathrebu gan gynnwys Tactical a 6G / 5G
  • Cyfathrebu yn y Gofod a GNSS