Dr Anna Pigott

Dr Anna Pigott

Darlithydd, Geography

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Rwy'n ddarlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol sydd wedi cwblhau Cymrodoriaeth Gyrfa Gynnar ESRC ym Mhrifysgol Abertawe yn ddiweddar. Mae gen i PhD mewn Daearyddiaeth Ddynol (Prifysgol Abertawe, 2018), MSc mewn Dynameg Amgylcheddol a'r Newid yn yr Hinsawdd (Prifysgol Abertawe, 2012, Rhagoriaeth), a BA mewn Daearyddiaeth (Prifysgol Caergrawnt, 2007, Anrhydedd Dosbarth Cyntaf).

Rwy'n ymddiddori yn y croestoriadau rhwng daearyddiaeth ddiwylliannol, ecoleg a'r hinsawdd, sef ymagwedd sy'n cyd-fynd ag amcanion y Dyniaethau Amgylcheddol. Mae'r Dyniaethau Amgylcheddol yn faes ysgolheictod sy'n datblygu ac mae’n ymgysylltu â chwestiynau sylfaenol am ystyr, gwerth, cyfrifoldeb a phwrpas mewn cyfnod o newid amgylcheddol cyflym, ac yn manteisio ar fewnwelediad o'r celfyddydau a'r dyniaethau i helpu i ddeall ac ymateb i'r newid hwn. Rwy'n ymddiddori'n arbennig yn y berthynas rhwng pobl a'r byd mwy na dynol, a sut mae'r cydberthnasau hyn yn cael eu llywio gan straeon a naratifau. Yn hyn o beth, mae fy ngwaith ymchwil presennol yn canolbwyntio ar arferion plannu coed ar gyfer dal a storio carbon.

Meysydd Arbenigedd

  • Yr amgylchedd/y newid yn yr hinsawdd a chymdeithas
  • Cyfiawnder amgylcheddol
  • Damcaniaeth gymdeithasol
  • Daearyddiaethau diwylliannol
  • Straeon a naratif
  • Y Dyniaethau Amgylcheddol
  • Celf amgylcheddol a chreadigrwydd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, rwy'n datblygu modiwl ail flwyddyn newydd ar Ddaearyddiaeth Gweithredu ar yr Hinsawdd ac Ymgyrchu. Rwyf wedi addysgu a chynorthwyo ar draws ystod eang o fodiwlau daearyddiaeth ddynol a ffisegol, gan gynnwys dulliau ymchwil gymdeithasol, y newid yn yr hinsawdd, damcaniaeth gymdeithasol a sylfeini mewn daearyddiaeth ddynol. Mae fy niddordebau a'm harbenigedd penodol yn y croestoriad rhwng daearyddiaeth ddynol a'r amgylchedd.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau