An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Adam Mosley

Dr Adam Mosley

Athro Cyswllt, History

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295637

Cyfeiriad ebost

101
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darllenais y Gwyddorau Naturiol ym Mhrifysgol Caergrawnt fel myfyriwr israddedig, gan astudio ffiseg, cemeg, biocemeg a ffarmacoleg, cyn penderfynu bod well gen i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd i labordai. Ar ôl astudio ar gyfer MPhil mewn Hanes ac Athroniaeth Gwyddoniaeth, dechreuais ar ddoethuriaeth mewn hanes seryddiaeth fodern gynnar. Roeddwn yn Gymrawd Jane Eliza Proctor ym Mhrifysgol Princeton, 1999-2000, ac yn Gymrawd Ymchwil Iau yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt, 2000-2004, yn gysylltiedig ag Adran Hanes ac Athroniaeth Gwyddoniaeth Prifysgol Caergrawnt.

Gwasanaethais ar Gyngor Cymdeithas Hanes Gwyddoniaeth Prydain rhwng 2006 a 2009, a bûm yn Olygydd Adolygiadau ar gyfer y British Journal for the History of Science o ganol 2010 hyd at ganol 2015. Gwasanaethais fel Cadeirydd Pwyllgor Cynadleddau'r Gymdeithas rhwng 2016 a 2020.

Roeddwn yn Gymrawd Gwadd yn CRASSH (Canolfan Ymchwil yn y Celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau) a Choleg Wolfson, Prifysgol Caergrawnt, yn Nhymor Mihangel 2007, ac yn Gymrawd Ymchwil Dibner mewn Hanes Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn Llyfrgell Huntington yn San Marino, California, yn ystod blwyddyn academaidd 2015-2016.

Rwy'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn aelod ac yn gyn Gyfarwyddwr MEMO, Canolfan Ymchwil i'r Canoloesoedd a'r Oes Fodern Gynnar Abertawe, ac yn aelod o CODAH, Canolfan y Celfyddydau a'r Dyniaethau Digidol. Rwyf wedi bod yn Bennaeth yr Adran Hanes ers 1 Awst 2020.

Meysydd Arbenigedd

  • Seryddiaeth fodern gynnar
  • Gwyddoniaeth fodern gynnar
  • Cosmograffeg
  • Hanes llyfrau
  • Hanes casglu ac amgueddfeydd
  • Diwylliant materol y gwyddorau
  • Rhwydweithiau gohebu
  • Hanes gwybodaeth