An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Alexander Langlands

Dr Alexander Langlands

Athro Cyswllt, History
120
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n archeolegydd ac yn hanesydd sy'n arbenigo yn y cyfnod canoloesol cynnar ond mae fy niddordebau yn ymestyn ar draws hanes ac archaeoleg tirwedd Prydain. Mae fy meysydd ymchwil penodol yn ymwneud â datblygiadau yn y byd Canoloesol Cynnar yng Ngogledd-orllewin Ewrop. Mae gennyf ddiddordeb hefyd yn nhopograffeg trefi canoloesol cynnar a datblygiad proto-drefol o'r nawfed i'r unfed ganrif ar ddeg. Rwyf wedi datblygu dull cadarn sy'n defnyddio GIS o ddehongli tirwedd a rheoli treftadaeth ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi gweithio gyda'r Arolwg Ordnans yn archwilio dulliau o asesu cymeriad hanesyddol tirweddau a deall natur tymoroldeb tirweddau a'r data map a'r data digidol sy'n gysylltiedig â nhw.

Mae gen i dros saith mlynedd o brofiad yn gweithio fel archaeolegydd maes ar gloddiadau masnachol ac ymchwil ledled Prydain ac Ewrop. Rwyf hefyd wedi gweithio yn y cyfryngau darlledu fel cyflwynydd a chynhyrchydd ar gyfer BBC Two a Channel 4, gan gynnwys Victorian Farm, Edwardian Farm a Wartime Farm, un o'r brandiau hanes mwyaf llwyddiannus ar BBC Two, gan ddenu ffigurau gwylio rheolaidd o dros 3 miliwn ond gan gyrraedd uchafbwynt o 5.9 miliwn o wylwyr. Rwyf wedi cyd-ysgrifennu un o werthwyr gorau The Sunday Times yn y categori Clawr Caled Ffeithiol, rwyf wedi cael fy enwebu ar gyfer Gwobrau Darlledu Prydain yng nghategori'r Rhaglen Ffeithiol Orau ac wedi cyflwyno mewn cyfres BBC Two gan ennill y Wobr Dysgu ar Sgrin fawreddog a roddir gan Gyngor Ffilm a Fideo Prifysgolion Prydain.

Ar hyn o bryd, rwy'n cyd-gyflwyno cyfres lwyddiannus Channel 5 Digging Up Britain's Past.

Meysydd Arbenigedd

  • Archaeoleg ganoloesol
  • Hanes tirwedd
  • Archaeoleg tirwedd
  • Cyfryngau darlledu
  • Treftadaeth ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n awyddus i ddarparu cymysgedd cyfoethog o brofiadau addysgu yn amrywio o sesiynau darlithio a seminar traddodiadol i weithio gyda meddalwedd yn y labordy, hyfforddiant gwaith maes i safonau diwydiannol, ymweliadau ag archifdai, a theithiau maes. Rwy'n gofyn i'm myfyrwyr gyflwyno gwaith o'r safon academaidd uchaf, ond i feddwl hefyd am sut y gellir ei gyflwyno a'i fframio orau er budd y gynulleidfa ehangaf bosibl.

Prif Wobrau