Golwg ar-i-fyny o gyntedd mewnol Gwyddorai Bywyd 1
Llun o Alwena Morgan

Dr Alwena Morgan

Uwch-ddarlithydd, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602051

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Swyddfa Academaidd - 327
Trydydd Llawr - Neuroscience
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darlithydd Cymraeg mewn Biofeddygaeth yw Dr Alwena Morgan sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth sefydlu darpariaeth Gymraeg ar gyfer y cynlluniau gradd israddedig yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (SUMS), gan sicrhau eu bod yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau a bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg. Mae hi wedi cynnal nifer o weithgareddau Allgymorth ar gyfer disgyblion ysgol dwyieithog ym mlynyddoedd 12 a 13 ac mae wedi cael ei henwebu deirgwaith ar gyfer gwobr Allgymorth SUMS, gan ei hennill unwaith. Mae ganddi hi gysylltiadau agos â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi lipidau ac asidau brasterog gan ddefnyddio sbectrometreg màs
  • Echdynnu lipidau
  • Grelinau
  • Neurogenesis
  • Niwroddiogelu
  • Anhwylderau Niwroddirywiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Alwena’n gyfrifol am y ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer cynlluniau gradd israddedig SUMS. Mae hi'n ymwneud â nifer o fodiwlau sy'n amrywio o flwyddyn un i flwyddyn 4 (trac MSci)

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau