Yr Athro Andrew Kemp

Athro, Cadeirydd Personol ac Arweinydd Ymchwil yr Ysgol, Psychology

Cyfeiriad ebost

707C
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Andrew Kemp yn Athro Seicoleg ac yn Arweinydd Ymchwil ar gyfer yr Ysgol Seicoleg.

Mae Andrew yn addysgu ac yn cynnal ymchwil mewn seicoleg gadarnhaol ddirfodol, gwyddor llesiant a seicoleg hinsawdd.

 Daeth Andrew i Abertawe yn 2016 o Brifysgol Sao Paulo ym Mrasil (2013-215), a chyn hyn, Prifysgol Sydney yn Awstralia. Mae ganddo BA (Anrh) mewn seicoleg o Brifysgol Melbourne (1999) a PhD mewn niwroseicoffarmacoleg o Brifysgol Technoleg Swinburne (2004). Mae ganddo hefyd radd Doethur mewn Gwyddoniaeth o Brifysgol Melbourne (2018), gan gydnabod cyfraniadau rhagorol, arloesol a chreadigol i'r maes.

Byddai Andrew yn croesawu trafodaethau gyda myfyrwyr ôl-raddedig uchelgeisiol, ymchwilwyr ôl-ddoethurol a chydweithwyr ynghylch goruchwyliaeth, mentoriaeth a chydweithio ymchwil posibl mewn meysydd o ddiddordeb perthnasol sy’n gorgyffwrdd.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwyddor llesiant
  • Seicoleg hinsawdd
  • Seicoleg gadarnhaol ddirfodol
  • Cyflyrau cronig
  • Baich afiechyd
  • Dulliau ymchwil

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae’r Athro Kemp yn addysgu dulliau ymchwil a gwyddor llesiant ar draws sawl rhaglen gan gynnwys cyrsiau ôl-raddedig a addysgir a graddau israddedig sengl a chydanrhydedd yn yr Ysgol Seicoleg.

Ymchwil Prif Wobrau