Mr Andy Leckie

Mr Andy Leckie

Uwch-ddarlithydd, Physician Associate

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1151

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 311
Ail lawr
Adeilad Grove
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Andy Leckie yn ddarlithydd ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen Meistr mewn Astudiaethau Cydymaith Meddygol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae ganddo gylch gorchwyl eang ar y rhaglen gan fod yn rhan o dderbyn myfyrwyr, asesu, datblygu'r cwricwlwm, sgiliau clinigol, lleoliadau gwaith, profiad y myfyrwyr ac efelychu, ac mae'n addysgu ar draws y rhaglen gyda diddordebau mewn iechyd meddwl a gofal sylfaenol.

Fel Arweinydd Lleoliadau Clinigol ar gyfer y rhaglen, mae'n ymrwymedig i ddatblygu addysg Cydymaith Meddygol mewn ymarfer clinigol. Fel arweinydd y modiwl Sylfeini mewn Meddygaeth Glinigol, mae Andy'n gyfrifol am gydlynu a chyflwyno’r cwricwlwm addysgu clinigol craidd ar y cyd ag arweinwyr bloc a darlithwyr clinigol.

Mae Andy hefyd yn Gydymaith Meddygol mewn Practis Cyffredinol yng nghymoedd Cymru. Ers 2022, mae wedi bod yn arholwr ar gyfer yr OSCE Cenedlaethol Cydymaith Meddygol ac mae ganddo ddiddordeb allweddol mewn asesu a datblygiad proffesiynol Cydymaith Meddygol.

Meysydd Arbenigedd

 • • Asesiad
 • • Datblygu'r cwricwlwm
 • • Lleoliad clinigol
 • • Sgiliau clinigol
 • • Efelychiad
 • • Profiad y myfyrwyr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Sgiliau clinigol
 • Addysg ryngbroffesiynol
 • Iechyd meddwl
 • Gofal sylfaenol
 • Datblygiad proffesiynol
 • Efelychiad
Ymchwil