Professor Andrew Rowley

Yr Athro Andrew Rowley

Athro, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295455

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 133
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton

Trosolwg

Mae gan yr Athro Rowley gadair bersonol yn yr Adran Biowyddorau. Mae wedi cael sawl swydd yn ystod ei yrfa ym Mhrifysgol Abertawe gan gynnwys Pennaeth Gwyddorau Biolegol a Deon y Gyfadran Wyddoniaeth fel yr oedd ar y pryd. Ar hyn o bryd mae’n gweithio’n rhan-amser yn y Brifysgol.

Mae’r Athro Rowley yn arweinydd effaith ar gyfer cyflwyniad UoA7 Abertawe (2016-2020) ac mae’n aelod o’r International Collaboration Awards Panel (2020-2022), y Gymdeithas Frenhinol. Roedd yn Gadeirydd Panel ar gyfer y Norwegian Research Council hefyd rhwng 2016 a 2018.

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg Clefydau
  • Histopatholeg
  • Bioleg Ddyfrol
  • Imiwnoleg Esblygiadol
  • Pysgod Cregyn, Dyframaethu a Physgodfeydd
  • Newid Hinsawdd a Chlefydau Dyfrol
  • Pathobioleg Cymharol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae fy addysgu wedi canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn bioleg celloedd, imiwnoleg ac ecoleg clefydau. O 2020-21 ymlaen, ni fyddaf yn addysgu ar lefel israddedig.

Ymchwil Cydweithrediadau