Dr Antonio Martinez Muniz

Athro Cyswllt, Electronic and Electrical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295421

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - B203
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Pynciau Arbenigol:

Cludydd Cwantwm a lled-glasurol mewn lled-ddargludyddion, Ffwythiant Green Nad yw’n Ecwilibriwm (NEGF) yn seiliedig ar Efelychiad Dyfeisiadau Nanodransistorau a MOSFETs. Efelychiad Monte Carlo o Briodweddau Deunyddiau Maes Isel ac Uchel megis Symudedd a Chyfeirnodau Eiconaidd Ardrawiad

Meysydd Arbenigedd

  • Nano-electroneg Cyfrifiannol
  • Efelychiadau Cludydd Cwantwm Nanodransistorau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Trefnu modelau ffisegol ffenomenolegol neu wedi’u hail-normaleiddio.

Wedi’u cyfuno â fframweithiau cyfrifiannol pwerus, byddant yn galluogi rhagweld a deall ymddygiad mewn nanostrwythurau cymharol fach. Mae yna hefyd chwistrelliad sylweddol o wefr i’r strwythurau felly ni ellir anwybyddu hunangysondeb electrostatig.

Datblygu efelychwyr dyfais falistig 2D a 3D yn seiliedig ar ffurfiolaeth NEGF ar gyfer nanodransistorau.

Astudiaeth amrywioldeb a anwythwyd gan arwedd arwyneb a dopantau arwahanol hap sy’n effeithio nanowifren silicon, transistorau heb gyswllt ac adwy ddwbl.

Astudiaeth ar effaith gwasgaru ffonon ar berfformiad transistorau nanowifren fel ffwythiant y croestoriad.

Astudiaeth gwasgaru pŵer a llacio electron poeth mewn transistorau nanowifren ac effaith cywiriad cydberthyniad cyfnewid wedi’i gyfuno â ffiseg wasgarol o fewn nodweddion foltedd cerrynt transistorau nanowifren.