Dr Andrew Tappenden

Dr Andrew Tappenden

Darlithydd, Mechanical Engineering
304
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

MEng PhD FHEA

Mae fy niddorau ymchwil ac addysgu mewn dylunio mecanyddol, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio dyluniadau parametrig i wneud cydrannau pwrpasol drwy optimeiddio gan ddefnyddio efelychiadau dadansoddi elfennau meidraidd (FEA).
Mae fy ymchwil gyfredol yn cynnwys datblygu offer VR addasadwy i ganiatáu cynwysoldeb yr holl ddefnyddwyr i'r dechnoleg newydd hon nad yw'n addas i bawb ar hyn o bryd.

Meysydd Arbenigedd

  • Dylunio Mecanyddol
  • Modelu ac Efelychu 3D
  • Paramedreiddio ac Optimeiddio