Swansea Bay Campus
Professor Antonios Simintiras

Yr Athro Antonios Simintiras

Athro Emeritws (Ysgol Reolaeth), Management School

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Trosolwg

Ymchwil sy’n archwilio natur, rôl ac effaith cynulliadau cymdeithasol ar sail diwylliannol yn Kuwait ar weithgarwch entrepreneuraidd.

Mae arferion cymdeithasu a rhwydweithio yn Kuwait, a adwaenir fel diwaniyas, yn gynulliadau cymdeithasol mewn mannau penodedig lle mae pobl yn ymgynnull yn rheolaidd i drafod, ymhlith eraill, materion gwleidyddol, busnes a hanesyddol neu faterion bywyd bob dydd.

Mae diwaniyas yn gweithredu fel gyrwyr cyfalaf cymdeithasol, diwylliannol a symbolaidd. Mae hyn, yn ei dro, yn effeithio ar feddylfryd entrepreneuraidd ac yn cynyddu’r tebygolrwydd o weithgareddau entrepreneuraidd yn arwain at gyfalaf economaidd.

Tynnir sylw at bwysigrwydd y seilwaith cymdeithasol hwn fel cyfrwng i yrru gweithgarwch entrepreneuraidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwerthu Personol / Trafodaethau Gwerthu
  • Rheoli Gwerthiant
  • Ymddygiad Defnyddwyr
  • Defnyddwyr Newydd
  • Entrepreneuriaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Israddedig ac Ôl-raddedig

  • Gwerthu personol / Trafodaethau
  • Rheoli Gwerthiant
  • Ymddygiad Defnyddwyr
  • Rheoli Marchnata
  • Entrepreneuriaeth
Ymchwil Cydweithrediadau