Ein Nodau a'n Hamcanion yn GREAT

  • I adeiladu ac i ddatblygu sail dystiolaeth er mwyn deall natur a graddfa’r niwed sy’n gysylltiedig â gamblo yn well yng Nghymru
  • I ddatblygu ac i werthuso ffyrdd o atal a lleihau niwed sy’n gysylltiedig â gamblo
  • I ddatblygu triniaethau effeithiol ar gyfer gamblo sy’n achosi problemau neu or-gamblo
  • I hysbysu ymchwil gamblo sy’n seiliedig ar bolisi
  • I ddarparu gwasanaethau addysgol ac ymgynghori a anelir at godi ymwybyddiaeth o niwed sy’n gysylltiedig â gamblo
  • I gryfhau a chadarnhau capasiti, gallu a dichonoldeb hirdymor ymchwil gamblo yng Nghymru.
GREAT logo; ein cyllidwyr