Digwyddiadau am ddim a chludiant am ddim!

YMDDIHEURIADAU - CYFIEITHIADAU LLAWN YN DOD YN FUAN

Click to download the 'at a glance' festival programme

Trwy gydol yr ŵyl bydd gennym hefyd orsafoedd creadigol galw heibio AM DDIM (dim angen cadw lle) rhwng 12pm a 3pm. Bydd teuluoedd yn gallu cymryd rhan mewn lliwio, ysgrifennu straeon, gwneud nodau tudalen, darlunio a phaentio wynebau! Hefyd, bydd 'Llwybr y Dewin o Oz!'

Dydd Sadwrn 7fed Hydref

Oriel Warws

Ystafell Ocean

Gweithdy Glannau

DIGWYDDIAD YSGOLION

CLWB SADWRN STORYOPOLIS (SESIWN GALW I MEWN)

Dydd Sul 8fed Hydref

Oriel Warws

Ystafell Ocean

Gweithdy Glannau

**CLUDIANT AM DDIM I DDEILIAID TOCYNNAU DIGWYDDIADAU'R ŴYL**

Bydd cludiant dwyffordd am ddim i’r ŵyl ar gael o fannau codi penodol ar sail y cyntaf i’r felin.
Lawrlwythwch amserlen llwybr y bws yma: Amserlen Llwybr Bws - Gŵyl Llenyddiaeth Plant 2023

Yn ogystal, mae gennym nifer o grantiau trafnidiaeth ar gael ar sail y cyntaf i’r felin ar gyfer ysgolion, canolfannau cymunedol a sefydliadau eraill sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

I gael rhagor o fanylion ac i archebu lleoedd ar fysiau, anfonwch e-bost at: swanfestbus23@gmail.com

Dyddiad cau ar gyfer archebu llefydd bws am ddim - 12 canol dydd dydd Iau 28ain Medi.