Eloise Williams photo

Eloise Williams - cafodd ei magu gyferbyn â llyfrgell yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, lle treuliodd y rhan fwyaf o'i hamser yn darllen mewn adfeilion castell. Mae ei nofelau gradd ganol wedi ennill Llyfr y Flwyddyn i Bobl Ifanc Wales Arts Review, Gwobr Llyfr Plant Wolverhampton, Gwobr Llyfr yr YBB, ac mae wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau Tir na nOg, Gwobrau Llyfr NE a Llyfr y Flwyddyn Cymru. Mae ganddi MA mewn Ysgrifennu Creadigol gyda rhagoriaeth o Brifysgol Abertawe a hi oedd deiliad cyntaf rôl Bardd Plant Cymru o 2019 i 2021.

Mae Eloise bellach yn byw yng ngorllewin Cymru, yn agos iawn at y môr, lle mae'n gwneud nofio gwyllt, yn casglu gwydr y môr a straeon ysbrydion, ac yn cerdded ar y traeth gyda'i daeargi byrgoes, Watson Jones.

Eloise Williams - 'Honesty and Lies'

'Honesty and Lies' gan Eloise Williams

Gaeaf 1601. Palas Greenwich, Llundain
Ar ei diwrnod cyntaf yn Llundain, mae Honesty yn llwyddo i gael swydd gydag Alice fel morwyn yn llys Elisabeth 1. Ond tra bod Honesty yn chwilio am sylw a chanmoliaeth, er mwyn sicrhau bywyd gwell iddi hi ei hun, mae’n rhaid i Alice aros yn y dirgel, a chuddio cyfrinach ofnadwy. Mewn byd o frad a dial, mae cyfeillgarwch y ddwy yn eu rhoi ill dwy mewn perygl. Ydyn nhw’n gallu ymddiried yn ei gilydd hyd yn oed?