Casia Wiliam

Mae Casia Wiliam yn byw yng Nghaernarfon, gogledd Cymru, ac mae'n fardd ac yn awdur Cymraeg adnabyddus. Hi oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2017 a 2019 ac enillodd categori oedran cynradd gwobr Tir Na nÓg yn 2021 am ei nofel Sw Sara Mai (Y Lolfa, 2020).

Casia Wiliam - Sw Sara Mai series

'The Sw Sara Mai Series' gan Casia Wiliam

Wedi cyhoeddi dau lyfr a thrydydd ar ddod, mae straeon Sw Sara Mai yn dilyn Sara Mai, sy'n 9 oed ac sy'n byw mewn sŵ gyda'i rhieni a'i brawd mawr Seb. Mae Sara yn dwlu ar anifeiliaid, o lewod i sebras i wombatiaid a mwydod, ac mae hi'n gwybod llawer amdanynt hefyd. A dweud y gwir, mae'n well ganddi anifeiliaid na phobl yn aml! O drafferthion yn yr ysgol i neidr a ddygwyd a'r antur ddiweddaraf lle mae dosbarth cyfan Sara Mai ar daith ysgol i fferm am y penwythnos, mae cyfres Sara Mai yn fywiog, yn hwyl ac yn hawdd i blant o 8 oed ei darllen.